Meny

Bønes Idrettslag

Informasjon fra regionskontoret

Her er litt informasjon fra NHF Region Vest som er viktig å ta med seg inn mot slutten av håndballsesongen.

13.02.2017

NY DAGLIG LEDER

Først melder vi om at Hans Petter S. Andersen hadde sin første arbeidsdag på Regionskontoret, onsdag 1. februar J Vil du vite mer om Hans Petter, sjekk:

https://www.handball.no/regioner/region-vest/nyheter-region-vest2/nyheter_regionvest/2017/02/ny-daglig-leder/


SPILLEBERETTIGELSE

For de klubber som har flere lag i samme klasse, minner vi om reguleringen av bruk av spillere i de siste kampene.

På seniornivå heter det som følger:

For seniorklassen gjelder at fra og med et lags 4. siste ordinære seriekamp kan laget ikke benytte andre spillere enn de som var spilleberettiget til lagets 4. siste ordinære seriekamp.

Og i aldersbestemte klasser gjelder følgende:

Fra og med et aldersbestemt lags nest siste kamp, kan det ikke benyttes andre spillere enn de som var spilleberettiget til lagets 2. siste ordinære seriekamp.

Gjør oppmerksom på at i seniorklassen går regelen om fritt å benytte

3 spillere under 21 år, foran denne begrensingen. Det samme gjelder i aldersbestemte klasser, der kan en fortsatt fritt benytte 3 spillere fra 1. til 2. lag (og fra 2. til 3. osv.). På hjemmesiden finner du en god forklaring på hvordan dette fungerer i praksis:

https://www.handball.no/regioner/region-vest/praktisk-info/lover-og-regler/regulering-av-spillere/


OPP- OG NEDRYKK

Det ble på Regionstinget i mai 2016 vedtatt å gjøre endringer i divisjonssystemet på kvinnesiden, som i korte trekk går ut på at det i sesongen 1718 vil kun være 6 divisjoner (mot 9 inneværende sesong), da med flere avdelinger. For mer informasjon om opp- og nedrykk, sjekk:

https://www.handball.no/regioner/region-vest/nyheter-region-vest2/nyheter_regionvest/2017/02/opp--og-nedrykk/


Her finner du også informasjon om hvilke lag som har vegret seg for opprykk, noe som igjen får konsekvenser for hvilke lag som spiller på hvilke nivå neste sesong.

REGIONS- OG FYLKESMESTERSKAP

Regionsmesterskapet avvikles helgen 22.-23. april i FRAMOhallen. Denne helgen vil det også bli avviklet Fylkesmesterskap for klubbene i Hordaland. Fylkesmesterskapet for klubbene i Sogn og Fjordane avvikles i Trivselshagen 1.-2. april.

Se hjemmeside for mer informasjon:

https://www.handball.no/regioner/region-vest/nyheter-region-vest2/nyheter_regionvest/2017/02/sluttspill-rm-og-fm/


Her vil det også bli lagt ut info om overnattingstilbud, når dette blir klart.

Oppfordrer alle til jevnlig å ta turen innom hjemmesiden vår, da det her blir lagt ut ny og viktig informasjon fortløpende. I tillegg til det som er nevnt ovenfor, kan en lese om hvilke spillere som er tatt ut til å representere Region Vest i Bylagsturneringen 17.-19. februar og om den nye tilbudet; Trenermentor i klubb. Både hva dette tilbudet innebærer og når det er oppsatt gratis kurs!


Det var det for denne gang. Ønsker dere alle en strålende dag videre!


Med vennlig hilsen

SIV TRONES

Kampservice

Norges Håndballforbund Region Vest

Tlf.: +47 454 41 228

Partnere og sponsorer

utviklet av Team Data System AS - powered by Ability.NET

Meny