Meny

Bønes Idrettslag

Innkalling til årsmøte i Bønes IL 2018

Medlemmer i Bønes IL kalles med dette inn til årsmøte onsdag 14. mars 2018 kl. 19.00 i klubbhuset.

23.01.2018

Dagsorden:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Valg av dirigent og referent
Sak 3: Status Bønes IL og veien videre ved Christian Kanzler
Sak 4: Årsmeldinger. Hovedlag, fotball, håndball og idrettsskole
Sak 5: Regnskap for 2017
Sak 6: Budsjett for 2018
Sak 7: Valg
Sak 8: Innkomne forslag

Sakspapirer blir lagt ut på nettsiden senest en uke før årsmøtet.

Medlemmer som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må gjøre dette innen tirsdag 1. mars 2018 til post@bonesil.no.

Partnere og sponsorer

utviklet av Team Data System AS - powered by Ability.NET

Meny