Meny

Bønes Idrettslag

Telenor Xtra Bønes - skoleåret 2017/18

Telenor Xtra Bønes er vår egen idrettsfritidsordning. I skoleåret 2017/18 går tilbudet til elever i 4. - 7. klasse (f. 2005-2008).

Kristian Schult 23.06.2016

Telenor Xtra

Bønes IL. startet høsten 2013 opp en egen idrettsfritidsordning. Vi er offisielt godkjent som Telenor Xtra-arrangør. Tilbudet går til primærgruppen 9-12 år, elever i 4. - 7. klasse.

Dette skolåret går tilbudet primært til barn født i 2005-2008. Vi har åpent mandag-torsdag, og vi har i utgangspunktet 40 plasser hver dag. Mandag er forbeholdt deltakere som primært ønsker fokus på fotball og/eller håndball, et eget "ballakademi".

Mandager: Telenor Xtra Ballakademi for elever i 4. - 7. klasse.

Tirsdag-torsdag: Allsidig idrettsfritidsordning for elever i 4. - 7. klasse.

Status for gruppene per. 18.08.2017:
Mandag: 5 ledige plasser
Tirsdag: Fullt
Onsdag: 20 ledige plasser
Torsdag: 5 ledige plasser

Informasjon om bakgrunn, opplegg og rutiner:

Bønes IL. har startet opp en egen idrettsfritidsordning. Vi er offisielt godkjent som Telenor Xtra-arrangør. Dette kvalitetssikrer det sportslige innholdet og den organisatoriske delen av driften.

Les mer om Telenor Xtra her: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/telenor-xtra/

Telenor Xtra Bønes er et tilbud om kvalifisert leksehjelp, et lett måltid (stort sett varmmat) og et helhetlig, allsidig aktivitetstilbud med trening etter skoletid til elever ved barneskolene på og rundt Bønes. Vi samarbeider med skolene, og vi avtaler sambruk om aktivitetsarenaene. Vi har også kontakt med idrettslag innen de fleste idretter i området rundt Bønes, noe som sikrer variert aktivitet. Vi har blant annet et tett samarbeid med Bergens Tennisklubb, som stiller med egne trenere flere dager i uken. Opplegget for øvrig skal være tilpasset deltakerne som melder seg på; deres primæridretter, ønsker og behov.

I tillegg til opplegget i kjernetiden, tilbyr vi kveldsaktiviteter 3-4 ganger i halvåret, f.eks. klatring, skøyter, golf etc. Vi har også tilbud om turer: En vintertur til Mjølfjell (en overnatting) i mars, og vi avslutter skoleåret med tur til Lønningstrand (to overnattinger) i månedsskiftet mai/juni.

Telenor Xtra Bønes følger skoleruten. Vi har hovedbase/mottak i klubbhuset i Fjellsdalen.

Tidsrom:

Vi har åpent fire dager i uken: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Åpningstid: Kl. 13-16.30. Dere velger selv hvilke dager dere melder dere på. Se ellers info over.

Deltakeravgift:

Deltakeravgift per måned:

1 dag per uke: kr. 600,- (Ballakademi: kr. 500,-)

2 dager per uke: kr. 1000,-

3 dager per uke: kr. 1300,-

4 dager per uke: kr. 1500,-

Dagsplan (grovplan - varierer noe):

● ca. 13:00 – 14:45 – Innkryssing/mottak. Leksehjelp/tilrettelagt frilek/matlaging/felles måltid

● ca. 15:00 – 16:15 – Aktivitet (følger årsplan/halvårsplan/ukeplan)

● ca. 16:15 – 16:30 – Avslutning/rydding/oppsummering

Utstyr:

Deltakerne får bag og treningstøy, og må medbringe dette treningstøyet hver gang. Fotballspillere må ha med fotballutstyr til alle fotballøkter og håndballspillere må medbringe innesko.

Ansvarlig:

Hovedansvarlige for Telenor Xtra Bønes er Morten Haaland og Kristian Schult. Begge er pedagogisk utdannet, og begge har lang trener- og ledererfaring. Morten fungerer som daglig leder, Kristian er koordinator og assisterende leder.

Øvrige instruktører er per i dag Reidun Seth, Henrik Stange Larsen, Josefine Lien og Thomas Hille, samt assistenter og innleide instruktører innen enkelte idretter.


Mål for Telenor Xtra:

1. Skape bevegelsesglede:

– Variert aktivitet

– Prøve nye aktivitet

– Stimulere til mer aktivitet

2. Pedagogiske stikkord:

– Trygge/klare rammer

– Se alle, skape fellesskap

– Gi ansvar, ta ansvar

– Mobbefritt

– Medbestemmelse

3. Bidra til gode vaner:

– Kosthold og ernæring

– Gode lekserutiner

– Hygiene

– Skape selvstendighet

– Respekt og folkeskikk

– Planlegging/Strukturere hverdag

– Fair Play - holdninger på og utenfor banen/idretten

4. Utvikle norsk idrett/klubb:

– Klubbutvikling: bygge klubbfølelse/-tilhørighet

– Kvalitet på aktiviteter/organisering

– Variasjon ift. klubbaktivitet (allsidighet)

– Utviklingsmål

– Utvikle ferdigheter (sportslig og holdningsmessig)

Påmelding:

Send e-post til aktivitet@bonesil.no

Skriv følgende info i påmeldingen:

● Deltakers navn, adresse og fødselsdato

● Foresattes navn, telefonnummer og e-postadresser

● Antall og hvilke dager man ønsker å delta.

● Eventuelt hvilke idretter deltakeren er aktiv i og/eller ønsker trening i.

Oppsigelse:

Vi oppfordrer dere til å binde dere til et halvår av gangen, for å unngå for mye gjennomtrekk i gruppene. Forøvrig er det uansett
to måneders oppsigelsesfrist på plassen, regnet fra den 1. påfølgende måned etter at oppsigelsen er mottatt.

Navn Rolle Epost Tlf
Morten HaalandDaglig leder Telenor Xtra BønesEpost90845138
Kristian SchultLederEpost93439210

Partnere og sponsorer

utviklet av Team Data System AS - powered by Ability.NET

Meny