Meny

Bønes Idrettslag

Telenor Xtra Bønes - skoleåret 2016/17

Bønes IL. startet høsten 2013 opp en egen idrettsfritidsordning. Vi er offisielt godkjent som Telenor Xtra-arrangør. Tilbudet går til primærgruppen 9-12 år, elever i 4. - 7. klasse.

Kristian Schult 02.06.2015

Dette skolåret går tilbudet primært til barn født i 2004-2007. Vi har åpent mandag-torsdag, og vi har i utgangspunktet 45 plasser hver dag. Mandag er forbeholdt deltakere som primært ønsker fokus på fotball og/eller håndball, et eget "ballakademi".

Mandager: Telenor Xtra Ballakademi for elever i 4. - 7. klasse (Hovedtrenere: Morten Haaland (håndball) og Henrik Stange Larsen (fotball) og Reidun Seth (fotball).

Tirsdag-torsdag: Allsidig idrettsfritidsordning for elever i 4. - 7. klasse.

Informasjon om bakgrunn, opplegg og rutiner:

Bønes IL. har startet opp en egen idrettsfritidsordning. Vi er offisielt godkjent som Telenor Xtra-arrangør. Dette kvalitetssikrer det sportslige innholdet og den organisatoriske delen av driften.

Les mer om Telenor Xtra her: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/telenor-xtra/

Telenor Xtra Bønes er et tilbud om kvalifisert leksehjelp, et lett måltid (stort sett varmmat) og et helhetlig, allsidig aktivitetstilbud med trening etter skoletid til elever ved barneskolene på og rundt Bønes. Vi samarbeider med skolene, og vi avtaler sambruk om aktivitetsarenaene. Vi har også kontakt med idrettslag innen de fleste idretter i området rundt Bønes, noe som sikrer variert aktivitet. Opplegget for øvrig skal være tilpasset deltakerne som melder seg på; deres primæridretter, ønsker og behov.

I tillegg til opplegget i kjernetiden, tilbyr vi kveldsaktiviteter 3-4 ganger i halvåret, f.eks. klatring, skøyter, fekting m.m. Vi har også tilbud om turer, blant annet avslutter vi skoleåret med en overnatingstur til Lønningstrand i månedsskiftet mai/juni.

Telenor Xtra Bønes følger skoleruten, og tar juleferie i uke 51 og 52. Vi har hovedbase/mottak i klubbhuset i Fjellsdalen.

Tidsrom:

Vi har åpent 4 dager i uken: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Åpningstid: Kl. 13-16.30. Dere velger selv hvilke dager dere melder dere på. Se ellers info over.

Deltakeravgift:

Deltakeravgift per måned:

1 dag per uke: kr. 600,- (Ballakademi: kr. 500,-)

2 dager per uke: kr. 1000,-

3 dager per uke: kr. 1300,-

4 dager per uke: kr. 1500,-

Dagsplan (grovplan - varierer noe):

● ca. 13:00 – 14:45 – Innkryssing/mottak. Leksehjelp/matlaging/felles måltid

● ca. 15:00 – 16:15 – aktivitet (følger årsplan/halvårsplan/ukeplan)

● ca. 16:15 – 16:30 – avslutning/rydding/oppsummering

Utstyr:

Deltakerne får bag og treningstøy, og må medbringe dette treningstøyet hver gang. Fotballspillere må ha med fotballutstyr til alle fotballøkter og håndballspillere må medbringe innesko.

Ansvarlig:

Hovedansvarlige for Telenor Xtra Bønes er Morten Haaland og Kristian Schult. Begge er pedagogisk utdannet, og begge har lang trener- og ledererfaring. Morten fungerer som daglig leder, Kristian er koordinator og assisterende leder.

Øvrige instruktører er per i dag Reidun Seth, Henrik Stange Larsen, Josefine Lien og Thomas Hille, samt assistenter og innleide instruktører innen enkelte idretter.


Mål for Telenor Xtra:

1. Skape bevegelsesglede

– Variert aktivitet

– Ny aktivitet

– Stimulere til mer aktivitet

2. Pedagogiske stikkord:

Bli sett – ta ansvar

– Trygge/klare rammer

– Se alle

– Gi ansvar, ta ansvar

– Mobbefritt

– Medbestemmelse

3. Bidra til gode vaner:

– Kosthold og ernæring

– Gode lekserutiner

– Hygiene

– Skape selvstendighet

– Respekt

– Folkeskikk

– Planlegging

– Fair Play

4. Utvikle norsk idrett/klubb

– Klubbutvikling: bygge klubbfølelse/-tilhørighet

– Kvalitet på aktiviteter/organisering

– Variasjon ift. klubbaktivitet (allsidighet)

– Utviklingsmål

– Utvikle ferdigheter (sportslig og holdningsmessig)

Påmelding:

Send e-post til aktivitet@bonesil.no

Skriv følgende info i påmeldingen:

● Deltakers navn, adresse og fødselsdato

● Foresattes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresser

● Antall og hvilke dager man ønsker å delta.

● Eventuelt hvilke idretter deltakeren er aktiv i og/eller ønsker trening i.

Oppsigelse:

Det er 2 måneders oppsigelsesfrist på plassen, regnet fra den 1. påfølgende måned etter at oppsigelsen er mottatt.

Partnere og sponsorer

utviklet av Team Data System AS - powered by Ability.NET

Meny