Meny

Bønes Idrettslag

Telenor Xtra Bønes - skoleåret 2017/18

Vi er nå i gang med påmeldinger til vår egen idrettsfritidsordning, Telenor Xtra Bønes, for skoleåret 2017/18. Tilbudet går til elever i 4. - 7. klasse.

Kristian Schult 23.06.2016

Telenor Xtra

Bønes IL. startet høsten 2013 opp en egen idrettsfritidsordning. Vi er offisielt godkjent som Telenor Xtra-arrangør. Tilbudet går til primærgruppen 9-12 år, elever i 4. - 7. klasse.

Dette skolåret går tilbudet primært til barn født i 2005-2008. Vi har åpent mandag-torsdag, og vi har i utgangspunktet 40 plasser hver dag. Mandag er forbeholdt deltakere som primært ønsker fokus på fotball og/eller håndball, et eget "ballakademi".

Mandager: Telenor Xtra Ballakademi for elever i 4. - 7. klasse.

Tirsdag-torsdag: Allsidig idrettsfritidsordning for elever i 4. - 7. klasse.

Informasjon om bakgrunn, opplegg og rutiner:

Bønes IL. har startet opp en egen idrettsfritidsordning. Vi er offisielt godkjent som Telenor Xtra-arrangør. Dette kvalitetssikrer det sportslige innholdet og den organisatoriske delen av driften.

Les mer om Telenor Xtra her: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/telenor-xtra/

Telenor Xtra Bønes er et tilbud om kvalifisert leksehjelp, et lett måltid (stort sett varmmat) og et helhetlig, allsidig aktivitetstilbud med trening etter skoletid til elever ved barneskolene på og rundt Bønes. Vi samarbeider med skolene, og vi avtaler sambruk om aktivitetsarenaene. Vi har også kontakt med idrettslag innen de fleste idretter i området rundt Bønes, noe som sikrer variert aktivitet. Vi har blant annet et tett samarbeid med Bergens Tennisklubb, som stiller med egne trenere flere dager i uken. Opplegget for øvrig skal være tilpasset deltakerne som melder seg på; deres primæridretter, ønsker og behov.

I tillegg til opplegget i kjernetiden, tilbyr vi kveldsaktiviteter 3-4 ganger i halvåret, f.eks. klatring, skøyter, golf etc. Vi har også tilbud om turer, blant annet avslutter vi skoleåret med en overnatingstur til Lønningstrand i månedsskiftet mai/juni.

Telenor Xtra Bønes følger skoleruten. Vi har hovedbase/mottak i klubbhuset i Fjellsdalen.

Tidsrom:

Vi har åpent 4 dager i uken: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Åpningstid: Kl. 13-16.30. Dere velger selv hvilke dager dere melder dere på. Se ellers info over.

Deltakeravgift:

Deltakeravgift per måned:

1 dag per uke: kr. 600,- (Ballakademi: kr. 500,-)

2 dager per uke: kr. 1000,-

3 dager per uke: kr. 1300,-

4 dager per uke: kr. 1500,-

Dagsplan (grovplan - varierer noe):

● ca. 13:00 – 14:45 – Innkryssing/mottak. Leksehjelp/tilrettelagt frilek/matlaging/felles måltid

● ca. 15:00 – 16:15 – Aktivitet (følger årsplan/halvårsplan/ukeplan)

● ca. 16:15 – 16:30 – Avslutning/rydding/oppsummering

Utstyr:

Deltakerne får bag og treningstøy, og må medbringe dette treningstøyet hver gang. Fotballspillere må ha med fotballutstyr til alle fotballøkter og håndballspillere må medbringe innesko.

Ansvarlig:

<!-- >

Hovedansvarlige for Telenor Xtra Bønes er Kristian Schult, Morten Haaland og Reidun Seth. Kristian har det administrative og organisatoriske ansvaret. Morten er daglig leder (tilstede hver dag) og håndballansvarlig. Reidun har ansvaret for fotballdelen, og et eget opplegg for keepere. Vi har ellers dyktige instruktører med lang bakgrunn fra håndball og fotball og trenerarbeid.


Øvrige instruktører er per i dag Henrik Stange Larsen, Josefine Lien og Thomas Hille, samt yngre ledere fra vårt eget idrettslag. I tillegg kommer innleide instruktører innen enkelte idretter.

1. Skape bevegelsesglede

– Variert aktivitet

– Ny aktivitet

– Stimulere til mer aktivitet

2. Pedagogiske stikkord:

Bli sett – ta ansvar

– Trygge/klare rammer

– Se alle

– Gi ansvar, ta ansvar

– Mobbefritt

– Medbestemmelse

3. Bidra til gode vaner:

– Kosthold og ernæring

– Gode lekserutiner

– Hygiene

– Skape selvstendighet

– Respekt

– Folkeskikk

– Planlegging

– Fair Play

4. Utvikle norsk idrett/klubb

– Klubbutvikling: bygge klubbfølelse/-tilhørighet

– Kvalitet på aktiviteter/organisering

– Variasjon ift. klubbaktivitet (allsidighet)

– Utviklingsmål

– Utvikle ferdigheter (sportslig og holdningsmessig)

Påmelding:

Send e-post til aktivitet@bonesil.no.

Skriv følgende info i påmeldingen:

● Deltakers navn, adresse og fødselsdato

● Foresattes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse

● Antall og hvilke dager man ønsker å delta.

● Eventuelt hvilke idretter deltakeren er aktiv i og ønsker å prioritere på Telenor Xtra.

Oppsigelse:

Det er 2 måneders oppsigelsesfrist på plassen, regnet fra den 1. påfølgende måned etter at oppsigelsen er mottatt.

Partnere og sponsorer

utviklet av Team Data System AS - powered by Ability.NET

Meny