Meny

Bønes Idrettslag

Kontingent

Kontingenten er den største inntektsposten på budsjettet til Fotballgruppen, og kontingenten gjør at Bønes IL kan dekke utgifter til utstyr, forsikringer, avgifter til seriespill og cup'er, vedlikehold av baneanlegg og lignende.

Kontingenten i 2016 er som følger:

- For 5'er- og 7'er-lagene kr 1 650,- per medlem, inkl avgift til hovedlaget på kr 250,-.

- For 9'er og 11'er-lag kr 2 000,- per medlem, inkl avgift til hovedlaget på kr 250,-.

- Trenere er fritatt fra kontingenttaler ikke kontingent, men kun avgift til hovedlaget som er på kr 250,-.

- Trenere har fritak for kontingent for egne barn som spiller på samme lag som de trener, men faktureres kr 250,- som er avgift til hovedlaget. Barn av trener som spiller på øvrige lag er ikke fritatt for kontingent.

- Er du trener i håndball eller på idrettskolen er du ikke unntatt full kontingent for barn som går på fotball.

Ved betaling av kontingent er du som spiller eller trener forsikret gjennom Norges Fotballforbunds forsikringsavtale med Gjensidige.

Det er lagleder for hvert lag som melder inn oppdaterte lister over spillere og trenere til medlemsansvarlig i Bønes IL Lasse Eliassen.

Faktura for fotball-kontingent 2016 er sendt ut til alle via e-post. Epost-adressene er hentet fra lag-lister som er sendt inn fra det enkelte lag. De som ikke har mottatt faktura på e-post må ta kontakt med Lasse Eliassen (lasse.eliassen@online.no) som er medlemsansvarlig i fotballstyret.

Faktura må betales innen forfall.

  • Spillere uten betalt kontingent er ikke forsikret
  • Spillere uten betalt kontingent er ikke spilleberettiget i kamper for laget sitt
  • Spillere uten betalt kontingent vil bli satt som inaktive i FIKS
  • Spillere uten betalt kontingent vil ikke kunne melde overgang til annen klubb før han/hun betaler utestående kontingent(er)


Partnere og sponsorer

utviklet av Team Data System AS - powered by Ability.NET

Meny